Vaším nákupem podporujete vietnamské lokální farmáře a pomáháte Česko-vietnamskému vzdělávacímu institutu vybudovat Českou školu ve Vietnamu. 

O NÁS

MV - černa 2        logo

 

 

Značka Master Vietnam vznikla proto, aby mohla finančně podporovat projekty Česko-vietnamského vzdělávacího institutu. Hlavním projektem této neziskové organizace je vybudování České školy v odlehlé horské oblasti severního Vietnamu. Právě v této oblasti je kvalitní vzdělání vzácností a místní děti nejsou motivovány ke studiu, protože svoji budoucnost vidí na poli. Rodiny jsou zpravidla rády, že mají na stravu rodiny a na studium mnohdy nezbývají finance.

Několik let jsme podporovali místní neziskovou organizaci, která zajišťovala teplé obědy horským dětem. Ano, ani toto minimum mnoho dětí v odlehlých oblastech severního Vietnamu nemá. Jenže po osobních návštěvách škol jsme zjistili, že tato podpora není příliš efektivní, protože děti se přišly hlavně najíst, ale ne za studiem.

Proto jsme si řekli, že je na čase společně s Vámi postavit školu vlastní. Česká škola bude poskytovat kvalitní studium s českým standardem školství a nadané žáky odměňovat stipendiem a možností studia ve velkých městech nebo v zahraničí.

Veškeré naše produkty a služby pomáhají, protože část zisku jde právě do Česko-vietnamského vzdělávacího institutu. 

Více informací o této neziskové organizaci a o jejích aktivitách najdete na stránkách www.czechviet.org.